Andere

Bij Dubois Advocaten kan u ook terecht voor verschillende andere juridische vragen of problemen waarmee u zich geconfronteerd ziet. Tijdens een eerste gesprek wordt bekeken of het kantoor hiervoor het juiste aanspreekpunt is en of er tot een oplossing kan gekomen worden. Indien een bepaalde expertise niet in het kantoor aanwezig is, dan zoeken we […]

Aansprakelijkheidsrecht

Een schadegeval is voor de schadelijder of de schadeverwekker van de schade vaak ook een onaangename kennismaking met de juridische implicaties van aansprakelijkheid en de twisten waartoe deze kunnen leiden. Niet in het minst de discussies met de verzekeringen leiden vaak tot kopzorgen. Dubois Advocaten staat zowel particulieren als ondernemingen bij in de afhandeling van […]

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wenst u zich te focussen op uw business. Zo hoort het ook. De juridische aspecten die gepaard gaan met het ondernemen zijn dan vaak niet hetgeen waarmee een ondernemer in eerste instantie bezig wil zijn. Toch is een goede juridische backing van uw onderneming vaak een sleutel tot succes en kunnen er problemen […]

Geschillenbeslechting

Ons kantoor heeft bijzondere expertise opgebouwd in geschillenbeslechting. Na een eerste grondige analyse van uw probleem wordt gekeken of er een minnelijke regeling kan worden bereikt dan wel of een juridische procedure of een alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage/bemiddeling) zich aandient. De belangen van u of uw onderneming staan hierbij centraal. Mr. Dubois heeft een ruime ervaring in […]

nl_BENederlands (België)