Geschillenbeslechting

E7B1F381-4DD4-43A4-B27C-E61755D5F89B_1_105_c

Ons kantoor heeft bijzondere expertise opgebouwd in geschillenbeslechting. Na een eerste grondige analyse van uw probleem wordt gekeken of er een minnelijke regeling kan worden bereikt dan wel of een juridische procedure of een alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage/bemiddeling) zich aandient. De belangen van u of uw onderneming staan hierbij centraal. Mr. Dubois heeft een ruime ervaring in het pleiten voor diverse rechtbanken, hoven en administratieve rechtscolleges en kan u op passende wijze bijstaan doorheen een procedure of in geval van een deskundigenonderzoek.

U kan bij ons terecht voor onder meer woning- en handelshuurgeschillen, discussies inzake koop-verkoop, bewarend en uitvoerend beslag (onroerend of roerend en beslag onder derden) en betwistingen inzake bijzondere overeenkomsten zoals lastgeving, aanneming, lening, bezetting ter bede, agentuur, distributie, enz. Ook voor wat betreft factuur- en andere betalingsbetwistingen bent u bij ons aan het juiste adres.

De praktijk van Mr. Dubois legt zich ook reeds geruime tijd toe op aansprakelijkheids- en schadedossiers. Zowel particulieren (lichamelijke schade, schade aan een voertuig of de woning, enz.) als ondernemingen (bedrijfsschade, imagoschade, enz.) kunnen op het kantoor een beroep doen om hun rechten te vrijwaren. Ook inzake vervoersrecht (onder meer inzake spoorwegen) en voor wat betreft complexe aansprakelijkheidsgeschillen stelt Mr. Dubois zijn ruime ervaring ter beschikking.

nl_BENederlands (België)