Geschillenbeslechting

Ons kantoor heeft bijzondere expertise opgebouwd in geschillenbeslechting. Na een eerste grondige analyse van uw probleem wordt gekeken of er een minnelijke regeling kan worden bereikt dan wel of een juridische procedure of een alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage/bemiddeling) zich aandient. De belangen van u of uw onderneming staan hierbij centraal. Mr. Dubois heeft een ruime ervaring in […]

nl_BENederlands (België)